Дашівська громада

Вінницька область

КОНКУРС від міжнародного фонду "Відродження"

Дата: 19.03.2018 11:50
Кількість переглядів: 752

Фото без опису

Одночасне проведення в Україні низки реформ на місцевому рівні (реформ місцевого самоврядування, освіти, охорони здоров’я та інших), які здійснюються або реалізація яких має розпочатися найближчим часом, вже провокує певний супротив та конфлікти в окремих громадах. Причинами таких конфліктів можуть бути різні обставини, зокрема, різна швидкість просування реформ та їх неузгодженість між собою, політичні чинники, протидія змінам з боку місцевих еліт, недостатній рівень інформування членів територіальних громад щодо суті реформ з боку органів влади та нерозуміння цих реформ місцевими жителями, тощо.

Значною проблемою, зокрема, для окремих об’єднаних територіальних громад (ОТГ) є питання належного врахування та захисту інтересів їх периферійних населених пунктів, тобто тих населених пунктах, на території яких після об’єднання не розташовані органи місцевого самоврядування. На жаль, органи місцевого самоврядування у своїй діяльності не завжди враховують інтереси всіх населених пунктів, які входять до складу громади. Адже зазвичай центри ОТГ розташовані на території найбільших населених пунктів новостворених громад, що, в свою чергу, передбачає обрання більшої кількості депутатів відповідної місцевої ради від такого села, селища чи міста ніж від інших, менших за кількістю населення периферійних населених пунктів. Таким чином, представники периферійних населених пунктів у місцевій раді часто не мають можливості відстояти інтереси населеного пункту, який він представляє, наприклад, при розподілі бюджетних коштів. Це теж породжує незадоволення із боку мешканців периферійних населених пунктів.

В цих умовах, є нагальна потреба у здійсненні певних заходів із запобігання потенційних та розв’язання вже існуючих конфліктів через проведення комплексу заходів із медіації, а також активного використання інструментів місцевої демократії (проведення загальних зборів, створення та діяльність органів самоорганізації населення (далі – ОСНів) місцевих ініціатив, громадських слухань тощо). Саме на відпрацювання пілотних моделей забігання та вирішення конфліктів у громадах оголошується цей конкурс.

Мета конкурсу – запобігання та сприяння розв’язанню конфліктів на рівні обраних громад, які можуть виникати / виникають при реалізації реформи місцевого самоврядування, медичної реформи та реформи освіти через забезпечення активної участі місцевого населення у впровадженні реформ із використанням передбачених законодавством України форм місцевої демократії (органи самоорганізації населення, загальні збори членів територіальних громад за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання тощо) та медіацію конфліктів.

Учасники конкурсу: До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення (ОСНи) та благодійні фонди, які мають щонайменше трирічний досвід практичної роботи у сфері розвитку місцевої демократії та / чи медіації конфліктів у громадах.

Пріоритети конкурсу:

Проектна пропозиція може передбачати такі види діяльності (наведений перелік не є вичерпним):

 • визначення проблем при імплементації реформ в обраних громадах, які вже стали причиною виникнення конфліктів, або які можуть спровокувати виникнення таких конфліктів;
 • запобігання та медіації конфліктів в обраних громадах та здійснення заходів для мінімізації ризиків виникненню нових подібних конфліктів у майбутньому;
 • забезпечення активної участі місцевого населення у впровадженні реформ із використанням передбачених законодавством України форм місцевої демократії (органи самоорганізації населення, загальні збори членів територіальних громад за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання тощо);
 • розробка, публічне обговорення та лобіювання проектів місцевих нормативно-правових актів, які передбачатимуть покращення / створення умов для розвитку та реалізації форм місцевої демократії (статути територіальних громад, положення про певні форми місцевої демократії, зміни до них, цільові програми сприяння розвитку громадянського суспільства тощо), зокрема, для представлення та захисту інтересів периферійних населених пунктів ОТГ;
 • надання зацікавленим членам територіальних громад, ініціативним групам, інститутам громадянського суспільства правової допомоги, консультативних, інформаційних, методичних, організаційних та інших видів послуг у процесі реалізації ними передбачених законодавством України форм місцевої демократії, в т.ч. при взаємодії із органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, правоохоронними органами, судовими органами тощо. Означена діяльність має бути зосереджена переважно у периферійних населених пунктах ОТГ;
 • допомога із створення органів та / чи підтримці діяльності ОСНів, а також сприяння розвитку місцевих ініціатив у периферійних населених пунктів ОТГ;
 • інформування громадськості про хід реалізації проекту, його результати та поширення кращого досвіду (історій успіху) серед місцевих громад через ЗМІ, Інтернет, нові медіа.

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проекту – 10 місяців. Планований термін початку реалізації проектів –
1 червня 2018 р.

Перевага буде надаватися проектним пропозиціям, які охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу.

Проектна діяльність може реалізовуватися як на території ОТГ, так і у громадах, які не проходили процес об’єднання.

За підсумками конкурсу передбачається підтримати 6-7 проектних пропозиції, які будуть реалізовуватися в різних регіонах України (не більше одного проекту з одного регіону). Діяльність за кожним проектом має реалізовуватися на території двох громад, обраних учасником конкурсу.

Учасники конкурсу мають забезпечити співфінансування діяльності за проектом (у вигляді власного внеску або внеску із інших джерел) у розмірі щонайменше 20% від суми, що запитуються від МФВ.

Як окремі додатки проектна пропозиція має містити:

 • обґрунтування причин / доцільності обрання кожної з громад, на території яких передбачається здійснювати проектну діяльність із чітким визначенням проблем при імплементації реформ, над вирішенням яких планує працювати учасник конкурсу;
 • орієнтовний план та опис конкретних заходів щодо медіації конфліктів в обраних громадах із урахуванням наявної ситуації;
 • розгорнутий план та опис конкретних заходів лобіювання прийняття розроблених в межах проекту нормативно-правових актів відповідним органом місцевого самоврядування чи його посадовими особами (якщо це передбачено проектною пропозицією);
 • листи від партнерських організацій, що засвідчують готовність партнерів взяти участь у реалізації проекту та описують характер цієї участі (надаються у разі, якщо проект планується реалізовувати в партнерстві з іншими громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями, ОСНами, ЗМІ тощо).

Проектна діяльність має передбачати широке інформування громадськості про хід реалізації проекту та його результати (у тому числі, через обов’язкове проведення підсумкової прес-конференції, поширення історій успіху).

Переможці конкурсу матимуть можливість отримати додаткової знання щодо медіації конфліктів, здійснити ознайомчі візити для обміну досвідом тощо в межах діяльності, здійснюваної безпосередньо МФВ та / або визначеного ним стратегічного партнера. Витрати на участь у таких заходах у бюджет власних проектних пропозицій учасникам конкурсу закладати не треба. Переможцям конкурсу, які будуть опікуватися питаннями подолання конфліктів у сфері освіти та охорони здоров’я, буде надана додаткова консультативна допомога з боку фахівців, які опікуються впровадженням відповідних реформ на державному рівні.

Проекти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проектам які:

 • подано учасниками конкурсу, що мають попередній досвід виконання проектів із розвитку місцевої демократії та / або медіації конфліктів у громадах;
 • спрямовано на здійснення діяльності, яка окрім подолання конфліктів (за наявності таких в обраних громадах) передбачає здійснення комплексу заходів для запобігання конфліктів у майбутньому;
 • передбачають активне використання форм місцевої демократії, зокрема, на території периферійних населених пунктів ОТГ, якщо проект буде реалізовуватися у таких громадах;
 • здійснюватимуться у співпраці з органами місцевого самоврядування, коаліції з іншими громадськими об’єднаннями, зокрема, організаціями аналітичного, експертного спрямування, ОСНами, ЗМІ (у тому числі з інших адміністративно-територіальних одиниць України);
 • передбачають використання інтерактивних методик при проведенні різноманітних публічних заходів за проектом (якщо проектною пропозицією заплановано їх проведення);
 • містять чіткий план залучення додаткового фінансування з інших джерел.

Загальний бюджет конкурсу – 2 000 000 гривень.

Максимальний розмір гранту – 400 000 гривень (оптимальний бюджет проекту 300 000 – 350 000 гривень).

Останній термін подання проектів – 10 квітня 2018 року (15:00 за київським часом)

Оголошення результатів – до 11 травня 2018 року.

Зверніть увагу!

Проектні пропозиції (використовуючи Аплікаційну форму) з додатками слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись онлайн-формою”. Додатки до проектної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної пропозиції не може перевищувати 8 Mb.

Проектних пропозицій, яких буде зареєстровано на сайті МФВ 10 квітня 2018 року після 15:00 за київським часом, не розглядатимуть.

Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам, приватним (фізичним) особам, а також суб’єктам господарювання, які мають на меті отримання прибутку.

Проектних пропозицій, поданих в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуть.

Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.

Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено електронним листом.

Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає.

Причин відмови в підтримці проектної пропозицій не повідомляють.

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проектних пропозицій не надають телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся до 4 квітня 2018 р. на електронні адреси cs@irf.ua та orlovsky@irf.ua.

Контакти:
Програмна ініціатива “Демократична практика”
Олексій Орловський, директор програмної ініціативи, orlovsky@irf.ua
Олена Луцишина, координатор програмної ініціативи, lutsishina@irf.ua


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь