Дашівська громада

Вінницька область

Оголошено конкурс ініційований Благодійним фондом "МХП-Громаді" спільно з Агенсією регіонального розвитку Вінницької ОДА «Село. Кроки до розвитку»

Дата: 24.02.2021 12:09
Кількість переглядів: 1377

Фото без опису

ПОЛОЖЕННЯ

щодо проведення конкурсу мікрогрантів

«Село. Кроки до розвитку»

 

конкурс має на меті підтримати малий і середній бізнес на території Вінницької та Черкаської областей та сприяти його подальшому розвитку

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу мікрогрантів «Село. Кроки до розвитку» (далі - Конкурс).

  2. Конкурс проводиться з метою подолання наслідків пандемії COVID-19 на території Вінницької та Черкаської областей шляхом створення умов для сталого розвитку підприємництва сільських територій зазначених областей шляхом надання мікрогрантів.

  3. В Конкурсі беруть участь суб’єкти господарювання що провадять підприємницьку діяльність* та належать до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі суб’єкти мікропідприємництва, та середнього підприємництва, а також фізичні особи, віком 28 – 50 років, які мешкають в регіонах впровадження ініціативи та планують розпочати власну справу (* підприємства громадських організацій та благодійних фондів, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, фермерські господарства, приватні підприємства та ін. форми малого підприємництва, фізичні особи-підприємці, та громадяни, які зареєстровані/проживають та/або працюють в селах) та які подали на конкурс такі документи:

 • Бізнес-план на отримання гранту згідно з формою (додаток 1);

 • Додатки (якщо є).

  1. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює БФ «МХП-Громаді». Технічний відбір покладається на Комісію з відбору, оцінювання бізнес-планів, поданих на Конкурс, покладається на Експертну раду Конкурсу, яка складається з 5 незалежних експертів, відбір переможців Конкурсу – на Координаційну раду.

  2. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сторінці у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/MHPgromadi, а також у засобах масової інформації не пізніше 13.02.2021року.

  3. Обробка персональних даних учасників Конкурсу здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

  4. Кінцеве рішення про визначення переможців конкурсу приймає Координаційна рада після співбесіди з конкурсантами.

  5. Переможці конкурсу отримують мікрогранти на реалізацію поданих бізнес-планів та зобов`язуються забезпечити цільове використання коштів мікрогранту, а також їх повну реалізацію з подальшим веденням підприємницької діяльність за поданим на конкурс бізнес-планом протягом не менш ніж 1 рік.

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

2.1. Метою Конкурсу є подолання наслідків пандемії COVID-19 на території Вінницької та Черкаської областей шляхом створення умов для сталого розвитку підприємництва сільських територій зазначених областей шляхом надання мікрогрантів, які можуть бути спрямовані, але не обмежуються такими видами діяльності:

- впровадження сталого мікропідприємництва на селі, сільського зеленого туризму та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що забезпечує розвиток сільських громад та сільських територій, сприяють ефективним соціальним технологіям розвитку села;

- економічна самоорганізація сільських мешканців та створення умов для сталого мікропідприємництва та самозайнятості (підтримка в створенні сімейних ферм, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів);

- впровадження сталого розвитку територій –ощадне та розумне використання локальних ресурсів (з залученням до використання енергоефективних рішень), збереження екосистем, партнерських підхід у прийнятті рішень, залучення широкого кола зацікавлених сторін до діалогу, розвиток потенціалу громад.

 • інша діяльність, яка відповідає меті конкурсу в контексті сталого розвитку підприємництва

 

2.2. Завданнями Конкурсу є:

 • стимулювати соціально-економічні перетворення в сільських громадах за рахунок ведення підприємницької діяльності, у т.ч. створення робочих місць, що забезпечить покращення життя громадян та активізує діяльність громадських ініціатив;

 • виявити та підтримати сталі підприємницькі бізнес-плани, які матимуть суттєвий вплив і помітно сприятимуть процесам самоорганізації місцевого населення;

 • провести пошук нових ефективних інноваційних практик, що залучають громадян до прийняття рішень та заохочують громадян до самозайнятості.

ІІІ. УМОВИ КОНКУРСУ

3.1. Учасниками Конкурсу можуть бути участь суб’єкти господарювання що проводять підприємницьку діяльність* та належать до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі суб’єкти мікропідприємництва, та середнього підприємництва, а також фізичні особи, віком 28 – 50 років, які мешкають в Вінницькій та Черкаській областях та планують розпочати власну справу (* підприємства громадських організацій та благодійних фондів, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, фермерські господарства, приватні підприємства та ін. форми малого підприємництва, фізичні особи-підприємці, та громадяни, які зареєстровані/проживають та/або працюють в селах), та подали заповнені аплікаційні форми бізнес-плану на адресу mhp_hromagy@mhp.com.ua

3.2. Бізнес-плани, подані на конкурс, повинні бути спрямовані на здійснення ініціатив згідно з п.2.1, для підвищення рівня зайнятості та вирішення нагальних потреб сільських мешканців.

3.3. Бізнес-план на отримання мікрогранту – це документ, розроблений силами учасника/ків, який одночасно має комерційну та соціальну складові.

3.4. Кошти гранту не можуть бути спрямовані на благодійництво, капітальне будівництво, реконструкцію приміщень, заробітну плату, гонорари та податки. На матеріал може бути спрямовано не більше 10% від суми гранту.

3.5. Учасникам Конкурсу в своїх бізнес-планах слід враховувати такі принципи:

 • Сталість – ефективне підприємницьке господарювання з огляду на екологічну, соціальну та та управлінську складову з урахуванням інтересів всіх соціальних груп та майбутніх поколінь;

 • ефективність – обґрунтування успішності проєкту за певними критеріями раціональної реалізації проєкту;

 • результативність – дотримання адекватності цілей та ідей проєкту реальним можливостям їх ресурсного забезпечення;

 • демократичність – орієнтація на врахування і взаємоузгодження інтересів всіх членів громади та залучення громадян;

 • самостійність – відповідальність за розроблення і реалізацію проєкту та можливість його продовження в довготривалій перспективі;

 • партнерство – міжсекторне співробітництво (в т.ч. співфінансування) у процесі розробки та реалізації бізнес-плану;

 • соціальна спрямованість – позитивний вплив на підвищення якості життєвого середовища та добробуту громадян;

 • системність – виявлення, врахування та ефективне використання реально існуючих взаємозв’язків для системного розв`язання проблем демократичного розвитку;

 • спадковість – пріоритетність сталого та еволюційного розвитку території, збереження природної та культурної самобутності, позитивних господарських практик та культурних традицій громадян;

 • адаптивність – сталість принципових вирішень при можливих змінах умов життєдіяльності.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

4.1. На конкурс приймаються ті бізнес-плани, що відповідають умовам п.1.3. і які надійшли до 18.00 год. 30.03.2021 року. Бізнес-план має бути оформлений згідно аплікаційної форми (додаток №1). Обсяг заявки разом з бюджетом має складати не більше 8 сторінок. Подані бізнес-плани не повертаються.

4.2. На етапі підготовки бізнес-плану учасник може скористатися консультаційними послугами територіальних координаторів (не більше 1 год. на 1 учасника). Консультації в жодній мірі не гарантують проходження відбору заявки Експертною радою.

4.3. Процедура розгляду конкурсних пропозицій:

4.3.1. Учасник(и), які бажають взяти участь в Конкурсі, подають пакет документів згідно переліку (додаток № 2) на розгляд до 30.03.2021 року не більше 1 заявки від 1-го учасника/організації в електронному вигляді на e-mail Фонду або в 1 екземплярі за поштовою адресою. Представник Фонду проводить реєстрацію бізнес-планів та передає їх до Експертної ради.

4.3.2. Експертна рада в терміни з 01.04.2021 р. по 06.04.2021 р. проводить оцінку поданих на конкурс бізнес-планів з врахуванням принципів, що містяться у п.3.5 цього Положення, за бальною системою (максимальна кількість балів вказана у відповідному стовпчику оціночного листа Додаток №3) та з урахуванням таких критеріїв:

 • потенційні можливості Учасника (вміння, навички управління; стратегія; партнерство та залучення громади, успішні проєкти);

 • оригінальність ідеї або інноваційні ознаки бізнес-плану;

 • основні результати впровадження проєкту та їх відповідність цілям конкурсу;

 • обґрунтування та реалістичність комерційних результатів впровадження проєкту;

 • реалістичність та важливість основних соціальних результатів впровадження проєкту;

 • рівень залучення до проєкту місцевих мешканців, створення нових робочих місць.

4.4. Оцінювання бізнес-планів Експертною радою проводиться за бальною шкалою згідно з оціночним листом, що додається до цього Положення.

4.5. Результати оцінювання проєктів Експертної ради є рекомендаційними. Ці результати направляються «БФ «МХП-Громаді». Остаточне рішення про відбір проєктів ухвалюється за результатом співбесіди з учасниками проєкту Координаційною радою.

4.6. Співбесіди з учасниками, які подали оформлені належним чином бізнес-плани на Конкурс за участю представників «БФ «МХП-Громаді» проводяться в період з 01.04.2021р по 10.04.2021р. Участь в співбесіді беруть учасники Конкурсу, які подали належним чином оформлені документи у терміни згідно з п.4.1

4.7. Письмове повідомлення про рішення за результатами співбесіди стосовно надання мікрогрантів надсилається учасникам Конкурсу протягом 5 днів після проведення співбесіди.

4.8. В тижневий термін після визначення переможців Конкурсу проводиться інформаційна зустріч з грантерами. Грантери, які не зареєстровані як суб`єкти господарської діяльності, в двотижневий термін здійснюють державну реєстрацію господарюючого суб`єкта згідно з тією організаційно-правовою формою, що зазначена у бізнес-плані, та відкривають для неї розрахунковий рахунок в банку для перерахування коштів гранту.

4.9. В разі позитивного рішення за результатами співбесіди щодо проєкту, переможець Конкурсу підписує грантовий договір. Переможець зобов`язаний доопрацювати (при необхідності) за рекомендаціями експертів проєктну заявку (в т.ч. бюджет проєкту) та надати повні реквізити гривневого банківського рахунку організації, на який надійдуть кошти гранту. Фінансовий звіт про виконання гранту Грантером має включати перелік витрат по кожній окремій статті бюджету та копії документів, які підтверджують кожну здійснену витрату.

4.10. Максимальна сума мікрогранту становить 50 000 грн. на одну бізнес ідею. Всього Фондом буде підтримано 24 бізнес-плани. При цьому відібраним переможцям з метою більш ефективного використання коштів може бути відкоригована спільним рішенням БО «БФ «МХП-Громаді» та ПРООН.

4.11.Кошти гранту можуть бути використані виключно на проєктну діяльність у повній відповідності із затвердженим бізнес-планом і можуть передбачати такі витрати: придбання активів - обладнання, інструментів, матеріалів, саджанців, сплата послуг сторонніх організацій та/або приватних підприємців для виконання робіт в межах гранту.

4.12. Період реалізації бізнес-плану з 15.04.2021 р. по 01.06.2021р

4.13. Звітування грантерів проводиться в період з 01.06.2021р-07.06.2021р.

4.14. Під час реалізації бізнес-плану представники «БФ «МХП-Громаді» та партнера здійснюють моніторинг мікропроєктів шляхом зустрічей з грантерами та відвідування заходів проєкту протягом 1 року після реалізації бізнес-ідеї

V. ЕКСПЕРТНА РАДА ТА КООРДИНАЦІЙНА РАДА

Експертна рада Конкурсу.

5.1.Експертна рада Конкурсу формується з експертів, які пройшли конкурсний відбір на відкритих інформаційних платформах та будуть оцінювати бізнес-плани учасників з Вінницької та Черкаської областей

5.1.1. Організатор Конкурсу створює Експертну раду Конкурсу, яка здійснює експертну оцінку конкурсних робіт.

5.1.2. Персональний склад Експертної ради затверджується рішенням організатора Конкурсу.

5.1.3. Кількість членів Експертної ради – 5 особи. До роботи у Експертної ради залучається 3 особи з числа незалежних експертів, які не беруть участь в проєкті і територіально знаходяться поза межами регіону, та 1 представник партнера та 1 представник організатора конкурсу з метою забезпечення об’єктивності оцінювання робіт учасників та визначення учасників-переможців.

5.1.5. Експертну раду очолює голова, який організовує та проводить робочі засідання, підписує оціночні протоколи.

5.1.6. Члени Експертної ради повинні чітко дотримуватися критеріїв оцінки бізнес-планів ( додаток №3 ), затверджених на загальних зборах Робочої групи та Експертної ради. Вони оцінюють презентації учасників заповнюють оціночні протоколи.

5.2. Секретар Експертної ради та Робочої групи Конкурсу.

5.2.1. Секретар Конкурсу та секретар Експертної ради – одна особа, яка оформляє документи відповідних етапів Конкурсу, сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації, відповідає за зберігання пакету документів прийнятих від учасників.

5.3. Координаційна рада Конкурсу.

5.3.1. Організатор Конкурсу створює Координаційну раду, яка здійснює організаційний супровід всіх конкурсних процедур.

5.3.2. Персональний склад Координаційної ради затверджується протоколом партнерів по реалізації проекту «Розвиток села та протидія пандемії COVID-19 через сприяння росту малого та мікропідприємництва».

5.3.3. Очолює Координаційну раду фахівець із залучення міжнародних інвестицій БО «БФ «МХП-Громаді» він визначає та розподіляє повноваження між членами робочої групи, керує їх роботою протягом усіх етапів Конкурсу.

5.3.4. Члени Координаційної ради здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу.

5.3.5. Координаційна рада:

 • несе відповідальність за підготовку, організацію та проведення Конкурсу;

 • розробляє програму та регламент роботи всіх етапів Конкурсу;

 • координує учасників конкурсу мікрогрантів;

 • здійснює контроль за якістю роботи Експертної ради та інформаційних зустрічей (конференцій);

 • готує до друку та здійснює друк інформаційних матеріалів;

 • забезпечує зв'язок з подавачами бізнес-планів;

 • висвітлює результати Конкурсу на офіційному сайті організатора Конкурсу та у засобах масової інформації.

 • Розробляє та затверджує протокол затвердження результатів.

VІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ

6.1. Фонд Конкурсу складають: кошти проєкту «Розвиток села та протидія пандемії COVID-19 через сприяння росту малого та мікропідприємництва», підтриманого у межах спільного проєкту Уряду Швеції та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку» у розмірі 600 000грн, «БФ «МХП-Громаді» у розмірі 500 000грн та Установа «Черкаська агенція регіонального розвитку» у розмірі 100 000грн та дорівнює 1 200 000грн.

6.2. Переможці Конкурсу отримують фінансування на реалізацію своїх проєктів відповідно до узгоджених бюджетів але не більш ніж 50 000грн, результати Конкурсу публікуються в засобах масової інформації та на сторінці у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/MHPgromadi .

 

 

VІI. КОНТАКТИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ КОНКУРСУ

Адреса (для надсилання оригіналів пакетних документів):

18000 м. Черкаси, вул. Благовісна, б.193 з позначкою Конкурс мікрогрантів «Село. Кроки до розвитку»

E-mail: mhp_hromady@mhp.com.ua , k.lisichenko@mhp.com.ua

Контактна особа: Лісіченко Катерина, керівник проєкту, спеціаліст по залученню інвестицій БО «БФ «МХП-Громаді»

Телефон: +38 095-283-30-63

 

ДЖЕРЕЛО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь